Porosty i Grzyby Naporostowe Boliwii

INFORMACJE

 

Strona internetowa Porosty i Grzyby Naporostowe Boliwii ma na celu popularyzację wyników badań lichenologicznych prowadzonych na obszarze Boliwii. Zamiarem prowadzonych studiów jest poznanie bioty porostów tego kraju, pozwolą one na opisanie wielu taksonów nieznanych dotychczas nauce oraz przyczynią się do lepszego poznania składu chemicznego wtórnych metabolitów porostów tropikalnych. Mamy nadzieję, że wypełnią także znacząco dotychczasową „lukę informacyjną”, poszerzając naszą wiedzę o bioróżnorodności obszarów andyjskich i Niziny Amazonki – jednych z najcenniejszych centrów bioróżnorodności na świecie. Wspomogą one także działania związane z ochroną unikalnej i wciąż niedostatecznie poznanej przyrody Boliwii, i tym samym będą wspierały działania tego kraju w kierunku rozwoju zrównoważonego.

Prace badawcze prowadzone są w ramach projektu „Zróżnicowanie Biologiczne Tropikalnej Ameryki Południowej na Przykładzie Porostów Boliwii” (kierownik Adam Flakus). Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w okresie 2010-2013 w ramach programu LIDER (no. 92/L-1/09).

Projekt jest wynikiem współpracy pomiędzy trzema instytucjami: Instytutem Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk (Polska), Katedrą Taksonomii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego (Polska) i Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad Mayor de San Andrés (Boliwia). Ponadto prowadzona jest współpraca ze specjalistami z: Field Museum (USA), University of Illinois (USA), University of California (USA), Princeton University (USA), Universidad de Concepción (Chile) i Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (Szwajcaria).

   

 

PODZIĘKOWANIA

Pamela Rodriguez Flakus, Martin Kukwa, Zbigniew Flakus, Joanna Kazik, Lucyna Śliwa i Iwona Dwornik  

 

                                 
 

                         

 

KONTAKT

 

Adam Flakus

Pracownia Lichenologii,
Instytut Botaniki im. W. Szafera,
Polska Akademia Nauk,
ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków

e-mail: a.flakus@botany.pl

 

 

© 2010 Adam Flakus, w ramach Programu LIDER finansowanego przez NCBiR w Polsce,
Pracownia Lichenologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
English Polski Español